Reklama


Reklama
Obec ChrášťanyObec Chrášťany leží ve Středočeském kraji, v okrese Praha-západ. Sousedí s obcemi Chýně, Jinočany, městem Rudnou a na východě s hlavním městem Prahou. Obec je položena v nadmořské výšce 398 metrů nad mořem. Obec byla původně postavena okolo důležité obchodní cesty na Norimberk. Projíždějící se zastavovali v aleji Růžová, kde byla studánka Světice, která se nazývala pro svou léčivou vodu divotvornou. Mnoho lidí, kteří si sem přišli léčit neduhy, vykonalo zároveň i pouť ke kostelu svatého Jiří na Homoli, protože tudy vedla poutní cesta. V druhé polovině 19. století tu našel Václav Krolmus ( kněz, vlastenec a průkopník české archeologie) 4 růže u zmíněné studánky, o které se vypráví pověst o zjevující se bílé paní. V zahradě místního statkáře Kotmela nalezl slovanské okrouhlé spáleniště, svědčící o osídlení obce i v době prehistorické. Chrášťany byly obcí původně zemědělskou. Na sklonku 19. století značně ovlivnila rozvoj obce i strukturu obyvatelstva stavba železnice Praha – Duchcov a nález železné rudy a následné otevření dolů v Nučicích a okolí. Toto období znamenalo pro obec nebývalou prosperitu. Zvýšil se počet obyvatel a nově příchozí oživili kulturní i politické obzory v obci. Začalo vznikat mnoho spolků. V roce 1892 byla zakoupena požární stříkačka a následující rok byl založen Spolek dobrovolných hasičů, který pomáhal hasit spoustu požárů v okolí a platil za vzorný sbor. Při hasičích pracoval i dramatický kroužek. Ochotnické divadlo mělo v obci nejen tradici ale i úroveň. Jako další vznikly Haléřový spolek, Ústřední odbor matice školské, DTJ ( dělnická tělovýchovná jednota), Všeodborový dělnický spolek, Občansko- čtenářská beseda, která měla jednu z nejlépe vybavených knihoven v okolí. Ze stran politických to byly: Sociálně-demokratická strana, Agrární strana a strana Národně- sociální. Sokol zde založen nebyl, sokolové chodili cvičit do nedalekých Dušník.