Reklama
Reklama


BADYSFEST - pomáháme
Stejně jako loni, tak i letos naše sdružení BADYS o.s. darovalo část výtěžku z provedení festivalu BADYSFEST 2014 těm, kteří to, podle našeho názoru, hodně a hodně potřebují. Tentokrát jsme se rozhodli pro místo, kde peněz bohužel nebude nikdy dost a sice pro Kliniku dětské hematologie a onkologie fakultní nemocnice v Motole.
Díky Vám všem, kteří jste na festival přišli. Vždyť Vy jste přispěli.
Díky.Klinika dětské hematologie a onkologie (KDHO) vznikla v roce 2004 spojením Kliniky dětské onkologie a hematologického oddělení II. dětské kliniky FN Motol. Klinika má 91 lůžek nacházejících se na 6 odděleních. Součástí kliniky je jednotka pro transplantaci kostní dřeně, kde ročně podstoupí tento náročný léčebný zákrok přibližně 50 dětských pacientů z celé České republiky. Významnou součástí kliniky jsou výzkumné laboratoře, zkoumající etiologii a patogenezi dětské leukémie a nejčastějších solidních nádorů dětského věku. V laboratořích se úspěšně školí postgraduální studenti a vědečtí pracovníci řeší řadu grantových projektů i výzkumných záměrů. Klinika široce využívá velké koncentrace specializovaných pediatrických oborů v dětské nemocnici. Velmi úzce spolupracuje s rodičovským občanským sdružením HAIMA, nadačním fondem Kapka naděje a nadací Národ dětem.

Klinika se zaměřuje na diagnózu, léčbu a výzkum nádorových onemocnění dětského věku, na nezhoubná krevní onemocnění jako jsou anémie, krvácivé stavy a vrozené poruchy srážení krve (hemofilie). Dále se zde léčí řada onemocnění vyžadujících transplantaci kostní dřeně, jako jsou vrozené poruchy imunity nebo metabolické vady. S počtem cca 200 nově diagnostikovaných pacientů se zhoubným nádorem za rok se jedná o největší pracoviště svého druhu v České republice. V rámci magisterského studia lékařství na UK 2.LF v Praze se pracovníci KDHO podílejí na výuce onkologie, hematologie a pediatrie. Klinika poskytuje postgraduální výuku v dětské hematologii a onkologii, podílí se na výuce specializačních oborů klinická onkologie, hematologie a transfúzní lékařství.

Klinika má navázánu úzkou mezinárodní spolupráci s řadou zejména evropských center dětské onkologie a hematologie a účastní se mezinárodních multicentrických studií a výzkumných projektů. Její pracovníci jsou aktivními členy výborů mezinárodních společností včetně mezinárodní společnosti pro dětskou onkologii SIOP.

Kontakt

Klinika dětské hematologie a onkologie UK 2.LF a FN Motol
V úvalu 84, 150 06 Praha 5
tel.: +420 224 436 401-2
email: kdho@lfmotol.cuni.cz
http://kdho.fnmotol.cz
                 
  ©  2019 BADYS
tyhle stránky pro vás píše Denio